चला बे खेळाले…

लहानपणी जे काही खेळ चालायचे (खासकरून विदर्भ पट्ट्यातील खेळ ), त्यांची सुरुवात किंवा ज्याच्यावर ‘राज्य’ आहे त्याला जे काही बोलायला लागायचं त्यांचा हा संग्रह.

१) लपा-छुपी [म्हणजेच विदर्भातील ‘रेष्टीप’ हो  🙂 ] :
धा..वीस …तीस ….चाळीस….पन्नास……साठ……सत्तर……अंशी…….नवद्द……..शंभर…..
लपा का छुपा रे बा….डबल राज्य देणार नाही………….

२)कुकूच कु [रिंगणात खूप सारे जण आणि ज्यावर राज्य तो बाहेर]:

बाहेरचा                                                              आतली मंडळी
कुकूच कु…                                                          किसका कु ?

राजाराम का बडा भाई….                                     कायको आया ?

खेल खेलने…                                                      कोनसा खेल ?

सूर कि मुंडी…                                                      किसकी मुंडी ?

आणि मग बाहेरच्या नि ज्याची ‘मुंडी’ सांगितली त्याला आपला जीव वाचवत रिंगणाबाहेर पडावे लागे.आणि मग असाच पुढे खेळ सुरु राही.

३)नदी की पहाड?:
कोरा कागज फिक्की शाई…..
अजून डाव आला नाही…..
सांग रे गड्या,सुई का दोरा ? (एक निवडायच)
गाय का वासरू? (एक निवडायच)
नदी की पहाड????   
आणि मग ज्यावर राज्य आहे तो सहसा नदी म्हणायचा ,बाकी सारे जण विरुद्ध दिशेच्या पहाडावर जाऊन सेटल होऊन जायचे..आणि मग नदी च्या मधातून एकामेकांच्या पहाडावर जायचं…अर्थातच नदीतल्या गड्या पासून जीव वाचवत…

४)गिल्ली-दांडू मधल अब्बक…दुब्बक…तीब्बक….हे तर वर्ल्ड फेमस आहे .

ह्या सर्व खेळांमध्ये एक गोष्ट समान होती ती म्हणजे राज्य देणाऱ्याला निवडणे..अर्थात  ‘चकणे’ .
पाचात दोन किवा तीनात एक असे करत करत जो शेवटी उरेल तो राज्य देईल…
आजकाल मुल हि खेळ खेळतात कि नाही कुणास ठावूक…पण लहानपणी खूप मजा यायची,
विष-अमृत,हात्लाव्नी,लंगडी,बर्फ-पाणी ,चोर पोलीस च्या चिठ्या,लगोरी…आणि अजून बरेच काही…

तुम्हाला जर आणखी काही खेळ आठवत असतील,किवा त्यांच्या सुरुवात करण्याच्या पद्धती जर माहित असतील तर जरूर सांगा…

एक फोटो

एका सुंदर सकाळी सहज मामांकडे गेलो होतो.नेमके कारण म्हणजे मामांच्या छोट्या मुलीचा शाळेत जाण्याचा तो पहिला दिवस होता.तो क्षण काबीज करण्यासाठी मुद्दाम मित्राचा sony cybershot घेऊन गेलो.माझी धाटूकली मामेबहीण तर तिचे फोटो काढून घेऊन हौसेने शाळेला गेली.
मी घरी परत यायला निघालो तर सहज नजर अशोकाच्या त्या कठीण खोडाकडे गेली;हळूच एक इवलेसे नाजूक पान जणू डोकावून पाहत होते.नजर काही वेळासाठी स्तब्ध होऊन त्या पानाच्या हिमतीला दाद देत होती,आणि नकळत रुपित्रा मध्ये तो साठवून मी परत आलो…..

गुगल जरा वेंधळ झालंय ?

इतक्यात गुगल नी काय घोळ चालवलाय त्याचं त्यांना ठाऊक.पण यामुळे आमच्या सारख्या सर्वसामान्य इंटरनेट युसर्स चा गोंधळ होतोय ना…मान्य आहे बदल हा निसर्गनियम  आहे पण त्याला हि काही मर्यादा हव्या ना?

१)गुगल buzz बंद करणे : काहीही गरज नसताना buzz ची दांडी उडवली.काय तर म्हणे google+ ह्या त्यांच्या नवीन ‘गोगुल्या’ मुळे buzz ची गरज नाही.याचाच अर्थ काय तुम्ही १८ चे असाल तर google+ सोबत जोडून घ्या आणि १८ चे नसाल तर well,खोट वय दाखवून G+ ला जोडून घ्या.म्हणजे काही का होवो ना फेसबुक ला टक्कर द्यायचीच..पण त्यात बिचाऱ्या buzz चा बळी गेला ना राव !!!!

२)होम पेजस चा कचरा :हे तर जरा अतीच झाल .सगळ्यात आधी blogger चा इंटरफेस बदलवून जरा जास्तच पांढरा करण्यात आला.मग google च मेन होम पेज ते पण अश्याच बदलाचा बळी ठरल.सरतेशेवटी आमच्या आवडीच्या youTube ला पण यांनी सोडल नाही..काय किती छान इंटरफेस होता जुन्या youTube चा ,पण आता ह्या भरभरून tabs चा सूळसुळाट

३)भरभरून ‘किडे’ : सर्वसामान्य मनुष्य पण शोधू शकेल अश्या किड्यांचा (bugs) चा संचार वाढलाय. google च्या प्रत्येक सर्विस मध्ये (खासकरून gmail आणि youTube) bugs च प्रमाण वाढलाय.gmail च्या multiple sign-ins आणि youTube चे चुकीचे पेज views,addsense चे घपले हि त्यातलीच काही उदाहरणे.

आता हि ठरवण्याची वेळ आली आहे कि चला आपण bing वापरून तर बघू ….(सर्च आणि hotmail)
wordpress वापरूया …(blogging  साठी)
कसा आहे कोणावर किती अवलंबून राहावं हा ज्याचा त्याचा मुद्दा आहे.पण google नि जरा लोकांचा दृष्टीकोन पण लक्षात घ्यायला हवा.simplicity सोडून जर google चकचकीत w w w कडे  वळत असेल तर  well , शेराला सव्वाशेर भेटतोच कधी न कधी…