घातक

तुमची कष्टाची कमाई चोरीला जाणे दुःखदायक तर आहे पण घातक नाही..

आयुष्यात अपयश येणे नक्कीच दुःखदायक आहे पण घातक नाही..

प्रेमात विश्वासघात होणे, ह्रुदय पोखरले जाणे दुःखदायक तर आहे पण घातक नाही..

पदोपदी होणारी फसवणुक, नशिबाची नसलेली साथ दुःखदायक तर आहे पण घातक नाही..

एकटेपणाच्या गर्तेत.. निराशेच्या दरीत लोटले जाणे,भयाच्या छायेत..मरणाच्या पाशात जखडले जाणे, अतीव दुःखदायक आहे पण घातक नाही..नक्कीच नाही..

घातक असतं सर्वकाही सहन करणे..
घातक असतं स्वतः वरचा ताबा सुटने..
घातक असतं रोज ९ ते ५ च्या तालावर नाचणे..
घातक असतं तुमची धमक नाहीशी होणे..

तुमच्या स्वप्नांच मरण..लक्षात ठेवा..सगळ्यात जास्त घातक असतं…..